Rakentamisen palvelut

RAKENNUSSUUNNITTELU

 • Luonnokset
 • Rakennuslupasuunnitelmat
 • Asemapiirustukset
 • 3D-mallinnukset

RAKENNESUUNNITTELU

 • Paikalla rakennettavien ja elementtirakenteisten rakennusten rakennesuunnitelmat
 • Perustussuunnitelmat
 • Ristikko- ja elementtisuunnitelmat

ENERGIATODISTUKSET (FISE-pätevyys)

 • Vapaa-ajan asuntojen käyttötavan muutokset vakituiseen käyttöön
 • Uudisrakennukset
 • Olemassa olevat rakennukset
 • Energiatodistus vaaditaan lain mukaan lähes kaikkiin myytäviin tai vuokrattaviin rakennuksiin
 • Todistusta ei vaadita asunnoilta, joiden pinta-ala enintään 50 m2, vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa , vapaa-ajan asunnoilta, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen eikä suojelluilta rakennuksilta

VALVONTA

 • Vastaavan työnjohtajan tehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa
 • Pääsuunnittelijan tehtävät
 • Kustannusarviot uudis- ja korjausrakentamiseen
 • Tarjousten vertailu,  esimerkiksi talopakettien sisältöjen vertailu

ILMATIIVEYSMITTAUKSET (Sertifioitu rakennusten tiiveyden mittaaja)

 • Ilmatiiveysmittaus on tärkeimpiä rakennusten laadunvalvonnan ja -varmistuksen mittareita
 • Tavoitteena on rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistaminen,  hyvä asumisviihtyvyys ja terveellinen sisäilmasto sekä energiankulutuksen pienentäminen

KOSTEUSMITTAUKSET (VTT:n sertifioima rakennuksen kosteuden mittaaja)

 • Pintakosteus-, porareikä- ja näytepalamittaus
 • Mittausten avulla voidaan päätellä esimerkiksi rakenteiden pinnoitettavuuden aikataulutusta rakennusaikana, vesivahingon laajuus tai kosteiden tilojen kosteustila

LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET (Sertifioitu rakennusten lämpökuvaaja)

 • Uudis- ja perusparannuskohteiden lämpökuvaukset nykyaikaisella laitteistolla
 • Lattialämmityskaapeleiden paikannukset ja muut selvitystyöt
 • Kylmäsiltojen ja lämpövuotojen paikannukset

KUNTOKATSELMUKSET

 • Kuntokatselmus kertoo huoneiston tai koko rakennuksen sen hetkisen kunnon ja korjaustarpeet esimerkiksi asuntokaupan näytön yhteydessä, kun halutaan asiantuntijan näkemys kohteesta

VUOSITARKASTUKSET

 • Kiinteistöjen vuositarkastukset on tarkoitettu niille, jotka ovat hankkineet uuden kiinteistön tai asunnon yritykseltä ja haluavat ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen kohteesta ennen rakentajan suorittamaa vuositarkastusta ja vakuussumman vapautumista

MIKROBI- JA SISÄILMATUTKIMUKSET